Sunday, July 6, 2008

HEGEMONI CENDERUNG DIGUNA OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN ATAU KEAKURAN DI MASSA. BINCANGKAN.

Oleh: MOHD FAIZAL MOHD SALLEH

Hegemoni boleh didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dapat juga kita simpulkan bahawa dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan budaya dari kelompok dominan (the ruling party, kelompok yang berkuasa).

Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan dipraktikkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepimpinan kelompok penguasa. Hegemoni biasa dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika dilihat sebagai strategi, maka konsep hegemoni bukanlah strategi eksklusif milik pemerintah atau penguasa. Oleh yang demikian, kelompok manapun atau sesiapa sahaja yang jadi pemerintah boleh menerapkan konsep hegemoni. Sebagai contoh hegemoni, adalah kekuasaan dollar Amerika terhadap ekonomi global. Kebanyakan transaksi internasional pada hari ini dilakukan dengan dolar Amerika.

Untuk memahami dengan lebih lanjut, kita lihat dulu pembentukan teori hegemoni. Teori atau analisa mengenai hegemoni, diperkekalkan oleh Antonio Gramsci (1891-1937), Analisa Gramsci merupakan usaha pembaikan terhadap konsep determinisme ekonomi dan dialektika sejarah Karl Marx. Dalam dialektika Marx, sistem kapitalisme akan menghasilkan kelas buruh dalam jumlah yang besar dan terjadi resesi ekonomi yang pada akhirnya, akan terjadi revolusi kaum buruh (proletar) yang akan melahirkan sistem sosialisme. Dalam erti kata lain, kapitalisme akan melahirkan sosialiesme. Namun, hal ini tidak akan terjadi.

Gramsci mengeluarkan argument bahawa kegagalan tersebut disebabkan oleh ideologi, nilai, kesedaran diri dan organisasi kaum buruh tenggelam oleh hegemoni pemerintah atau penguasa. Hegemoni ini terjadi melalui media massa, sekolah-sekolah, bahkan melalui ceramah atau dahwah golongan agama, yang melakukan indroktrinasi hingga menimbulkan kesedaran baru bagi kaum buruh. Daripada melakukan revolusi, kaum buruh malah befikir untuk meningkatkan statusnya ke kelas menengah, mampu mengikuti budaya popular dan meniru gaya perilaku atau gaya kelas borjuis. Ini semua adalah ilusi yang diciptakan kaum pemerintah agar kaum yang didominasi kehilangan ideologi serta jatidiri sebagai manusia merdeka.

Di negara-negara Barat, kekuatan kaum borjuasi sudah mencakupi seluruh bidang kehidupan masyakat; ekonomi, sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Kesatuan kekuatan borjuasi dalam masyakat ini membentuk satu blok ‘blok historis’, yakni suatu konstalasi di mana semua dimensi kehidupan kelas-kelas social dalam masyarakat ini menyatu dan saling mendukung di bawah hegemoni sebuah kelas yakni kelas borjuasi. Inilah alas an mengapa revolusi sosialis pada kenyataannya tidak terjadi. Kelas borjuasi berhasisl menguasai kelas-kelas di bawahnya melalui hegemoni sehingga krisis ekonomi tidak secara langsung melahirkan revolusi, kerana persis krisis ekonomi tidak sekaligus membawaa krisis nilai dalam masyarakat. Kelas borjuasi sebagai pemegang hegemoni blok historis tidak hanya berkuasa dalam bidang ekonomi dengan dokongan daya ancaman Negara, melainkan kerana seluruh masyarakat menganggap situasi kekuasaan itu wajar, hegemoni borjuis ini masuk akal dan boleh dimergerti. Selain itu kerana hadirnya kelompok intelektual yang mendokong kedudukan hegemoni kelas itu mlalui refleksi intelektual-filosofis (Nurul Huda, 2006, Franz Magnis-Suseno, 2003: 188)

Dengan mengambil contoh doktrin Presiden Amerika Syarikat, George W Bush yang dikenal pasti melalui pengeluaran dokumen The Nasional Security Strategy of The United State pada tahun 2002 yang dihasilkan selepas Amerika Syarikat dikejutkan dengan serangan buruk di negaranya iaitu Peristiwa September 11 (Peristiwa 9/11). Peristiwa tersebut telah mengubah pandangan pandangan dan persediaan Washington terhadap ancaman keganasan sehinggakan mereka menyerang Afghanistan dan kemudiannya mengulingkan pemerintahan Saddam Hussein dalam operasi ketenteraan anti-AS yang paling besar dalam sejarahnya dan sekaligus menjejaskan dengan teruk hubungan barat dan umat Islam dan juha hubungan AS-Eropah Pentadbiran Bush yang sering dianggap sebagai mewakili dasar neo-Reaganite telah memperkenalkan doktrin serangan awal (pre-emptive) bagi mengantikan doktrin pembendungan (containment) yang dianggap tidak lagi berkesan dalam menghadapi ancaman terorisme dan Iraq. Jika doktrin pembendungan yang dihasilkan oleh AS pada 1954 bertujuan hanya untuk membendung pengaruh dan kemaraan ideologi komunis, Doktrin Bush telah membawa dimensi baru dalam percaturan dasar luar AS apabila menyatakan hak AS untuk melancarkan serangan awal terhadap negara-negara yang boleh mengancam kepentingan strategiknya (Takiyuddin Ismail, 2007)

Merujuk kepada operasi ketenteraan yang membawa kepada kejatuhan pemerintahan Saddam Hussein di Iraq, kita perlu melihat kepada perspektif Gramsci berkenaan pelaksaan hegemoni di mana beliau berpendapat bahawa kuasa dominasi hegemoni berupaya mempengaruhi persetujuan ijmak. Ianya bukan sahaja sekadar pengaruh fizikal (ketenteraan atau penjajahan tanah), sebaliknya berupaya menggunakan segenap ruang seperti sekatan ekonomi, tekana psikologi dan pemulauan antarabangsa. Dalam hal ini, ada yang berpendaat Amerika Syarikat ialah sebuah kuasa ‘empayar tanpa tanah jajahan’. Ia boleh dilihat melalui kesungguhan Amerika menghapuskan hutang piutang Iraq selepas peperangan memerangi Saddam. Kita boleh melihat bagaimana saranan AS kepada Jepun dan Perancis untuk membantu melangsaikan hutang Iraq. Dalam kes ini kita melihat peripentingnya kuasa hegemoni menstabilkan keamanan dengan mengelakkan sekatan berterusan serta pengaruhnya untuk menstabilkan dunia.

Satu lagi contoh kekuasaan hegemoni dunia ialah kekuasaan Uthmaniah (Ottoman) yang telah diiktiraf oleh pemikir barat sebagai salah sebuah kuasa hegemoni pada satu ketika dulu. Kekuasaan Turki dalam perluasan wilayah, sistem pentadbiran yang unggul serta influensi kebudayaan Islam dan bahawa Arab telah membawa kepada kegemilangan Turki. Ketenteraan kuasa Turki juga telah mengheret empayar ini untuk terlibat dalam peperangan dunia pertama demi menjaga masa depan tanah jajahan Islam. Kita boleh melihat bagaimana kuasa globalisasi Islam lebih awal mempengaruhi bahasa QIbti di Mesir, bahasa Suryani di Syria (Sham), bahasa Spain di Sepanyol, bahasa Afrika serta banyak Negara lain yang menggunakan bahasa Arab sebagai sumber pertuturan mahupun sumber penbendaharaan perkataan.

Jika direnung kembali, idea hegemoni AS terhadap politik antarabangsa bermula selepas kemenangannya memimpin tentera bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Sentimen ini dilanjutkan dengan lebih hebat apabila AS berjaya memenangi Perang Dingin dengan tumbangnya empayar komunisme pada tahun 1989-1991. Tempoh ini menyaksikan dunia mula diuar-uarkan dalam apa yang dipanggil George H.W Bush (1989-1992) sebagai Orde Baru Dunia dan juga penggunaan sistem unipolar seperti yang dihujahkan oleh Krauthammer (1991). Krauthammer mengemukakan persoalan sama ada abad ke-21 akan sekali lagi menjadi abad AS ataupun era Pax Americana dan menganggap hegemoni dinikmati AS. Pada masa yang sama, hegemoni beridelogi yang dikenakan Doktrin Bush mendapat sokongan yang kuat daripada media iaitu satu lagi elemen yang dikaji oleh Gramsci. Media massa seperti majalah Commentary, majalah The Weekly Standard, jurnal The nasional Interest, stesen televisyen Fox, akhbar Wall Street Journal dan Washington Post merupakan nadi terhadap gerakan konservatif dan kerap digunakan untuk mempengaruhi pendapat awam, mempertahankan Israel, menjadi platform idea kebesaran demokrasi dan menjadi suara rasmi pentadbiran Bush (Takiyuddin Ismail, 2007)

Media massa sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan sebahagian dari masyarakat. Dalam bahasa teori system social yang terus menerus dikembangkan, fungsi media adalah memungkinkan pengamatan diri masyarakat. Fungsi media sebenarnya bukan ‘merekonstruksikan realiti sosial, dengan erti kata lain, media massa merupakan cermin kebaikan dan keburukan masyarakat, bukan mencerminkan keadaan masyarakat. Perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di sebalik media tersebut. Di dalam perkembangan media terkini, setidak-tidaknya ada dua kepentingan utama di sebalik media, iaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan yang membentuk isi media, informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkan. Di antara dua kepentingan utama tersebut, ada kepentingan lebih dasar yang terabai iaitu kepentingan masyarakat. Media seharusnya berperanan sebagai suara masyarakat, namun disebabkan oleh kepentingan-kepentingan di atas, maka media mengabaikan kepentingan masyarakat itu sendiri. Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang menjadikan media tidak dapat neutral, jujur, adil, objektif dan terbuka. Akibatnya, informasi dan maklumat yang diberikan oleh media telah menimbulkan persoalan pengetahuan yang serius pada media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasan politik itu sendiri akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sesebuah media mengandungi kebenaran atau kebenaran palsu, bersifat neutral atau berpihak, merealisasikan fakta atau menyelewengkan fakta, mengambarkan realiti atau mensimulasikan realiti.

Umum dan masyakat pada umumnya, berada di antara dua kepentingan utama media ini, yang menjadikan mereka sebagai `masyarakat yang diam’ yang tidak mempunyai kekuasaan dalam membangun dan menentukan informasi dalam persekitaran masyarakat itu sendiri. Dalam satu keadaan, ketika persekitaran masyarakat dikuasai ‘politik informasi’ atau `politisasi informasi’ yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik, media menjelma menjadi ‘perpanjangan tangan pengusaha’ dengan menguasai persekitaran masyarakat tersebut. Di pihak lain, ketika ia dikuasai oleh ‘ekonomi-politik informasi’, informasi menjadi alat kepentingan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan cara mengeksploitasikan masyarakat sebagai satu prinsip dasar dari kapitalisme. Perbincangan mengenai politik media atau ‘politisasi media’ tidak dapat dilepaskan dari beberapa konsep dasar idelogi dengan media, terutama konsep hegemoni. Hegemoni dalam pengertian tradisionalnya diertikan sebagai ‘sistem kekuasaan’ atau ‘dominasi politik’. Istilah tersebut dalam tradisi Marxisme diperluas ke arah pengertian hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial, khususnya ‘kelas berkuasa’. Nampak di sini, bahawa baik dalam marxisme mahupun tradisi sebelumnya, istilah hegemoni digunakan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan politik.

Dalam konteks Malaysia, peranan media arus perdana tidak dinafikan dilihat sebagai suara dan pandangan golongan pemerintah yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Masalah penguasaan media oleh golongan pemerintah di Malaysia, bukanlah isu baru malah sebelum peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan dan parti pada tahun 1998 lagi, media arus perdana di Malaysia telah dipengaruhi oleh golongan pemerintah ini. Dengan mengambil satu contoh, isu Sekolah Wawasan yang ditimbulkan oleh Suqiu tidak lama dulu telah dieksploitasikan oleh akhbar Utusan Malaysia dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan perkauman sempit melayu terhadap Dong Jiao Zong (DJZ) dan Hua Zong khasnya dan masyarakat Cina amnya. Pada keluaran 7 November 2000 dan 8 November 2000, dua hari berturut-turut di muka depan akhbar Utusan Malaysia melaporkan pandangan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan tentang masalah tersebut secara besar-besaran dengan tajuk-tajuk yang mengemparkan: “PM:didik cara Malaysia” dan “kerajaan tidak akan tunduk”. Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad (kini Tun) dilaporkan berkata bahawa Dong Jiao Zhong inginkan keseluruhan system pendidikan untuk pelajar di sekolah jenis kebangsaan Cina mestilah sama seperti di Negara China, oleh itu semua pihak termasuk Dong Jiao Zong (DJZ) dan Hua Zong diingatkan system pendidikan Negara China tidak boleh diguna pakai di Negara ini dan Menteri Pendidikan, Tan Sr Musa Mohamed pula menegaskan bahawa kerajaan tidak akan tunduk dengan desakan mana-mana pihak termasuk Dong Jiao Zong dan Hua Zong supaya membatalkan pelaksaan konsep Sekolah Wawasan yang ditimbulkan oleh Suqiu sebelum ini, (Lee Ban Chen, 2002). Pengaruh media oleh golongan pemerintah di Malaysia juga antara penyebab utama kemerosotan undi sehingga BN kehilangan majority 2/3 di Dewan Rakyat, malah hilang lima negeri di tangan pakatan pembangkang pada pilihanraya umum ke-12, pada 8 Mac lalu. Kebencian rakyat kepada media kerajaan yang menceroboh hak mereka untuk berikir dan mendapatkan maklumat yang betul menyebabkan ramai yang mendapatkan maklumat dari media alternative seperti laman web dan blog contohnya.

Hegemoni mempunyai kelemahan dan krisisnya yang tersendiri. Mengambil kira idelogi Doktrin Bush, Gramsci telah meramalkan dengan jelas bahawa krisis hegemoni akan tercetus apabila pemerintah mengalami kegagalan dalam sesuatu dasar yang dijalankan secara paksaan. Lebih menarik apabila Gramsci memberikan contoh seperti kegagalam perang yang merupakan hujah utama mengapa reori hegemoni beridelogikan Gramsci seolah-olah memberikan analisi tepat mengenai hegemi beridelogikan Doktrin Bush ini. Pada penghujung penggal pertama pentadbiran bush lagi, ideology neokonservatif sudah mula mendapat tentagan daripada pihak konservatif tradisional khususnya apabila bukti ternyata menunjukkan tiada WMD yang dijumpai di Iraq. Kehadiran noekonservatif dilihat telah mencemar ideology dan pegangan asal konservatif kerana ia bukanlah sesuatu yang konservatif tetapi bersifat radikalisme, egoism dan utopia. Dasar luar Bush juga bertitik tolak daripada kesalahan mentafsir sejarah dan penekanan yang keterlaluan terhadap idea unilateralisme dan ketenteraan (Takiyuddin Ismail, 2007)

Kesimpulannya, dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dapat juga kita simpulkan bahawa dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan budaya dari kelompok dominan.

No comments: